NYHET: FÖRMEDLING - Enkelt, tryggt och säkert

Förmedlingen sker i korthet i sex steg:

1. Gör en säljförfrågan
Kontakta oss antingen via telefon, mejl eller besök oss i våra lokaler i Glemmingebro för att ställa en sk. säljförfrågan via vår förmedlingstjänst. Genom att lämna en säljförfrågan förbinder du dig inte till något, utan detta är bara en intresseanmälan. Vi värderar ditt objekt, du framför dina önskemål och därefter presenterar vi ett förslag på utgångspris vid försäljning. I värderingen utgår vi från fordonsuppgifterna, skicket och utrustningen du som säljare angett. Vi kontrollerar därefter priser på liknande objekt och gör en sammantagen bedömning av objektets marknadspris. Vi har har lång erfarenhet och stor kunskap om marknaden och kan därför garantera korrekt prissättning. Det ligger i vårt gemensamma intresse att hitta ett pris som är intressant för både säljare och köpare - på så sätt möjliggörs en snabb och smidig affär.

2. Avtal för förmedlingsuppdraget upprättas
När vi kommit överens om ett prisförslag att utgå ifrån vid annonsering upprättar vi ett sk. förmedlingsavtal, där villkor för förmedlingsuppdraget anges och objektets prissättning och eventuell tänkbar prutmån tydligt framgår. Likaså anges förmedlingsprovisionen i avtalet.

Därefter lämnas förmedlingsobjektet hos oss. Underlättar det för dig så kan vi även erbjuda gratis* upphämtning av fordonet. Avtalet har ingen tidsgräns.

* T.ex. inom tio mils radie. Överstiger avståndet tio mil tillkommer milersättning enligt överenskommelse.

3. Fordonskontroll och deklaration
När objektet som ska förmedlas är inlämnat hos oss utför grundliga kontroller av objektet. Först görs yttre tvätt och inre rekonditionering. Därefter görs en teknisk inspektion och flertalet rutinkontroller; funktionstest, fukttest (6 månaders garanti), gasolprovtryckning, bedömning av invändigt och utvändigt skick samt eventuell kontrollbesiktning.

4. Annonsering
Efter genomförda kontroller fotograferas objektet för att kunna läggas ut i annons. Alla objekt annonseras ut på vår hemsida Ivarssonshusbilscenter.se samt vår Facebook-sida, Blocket.se samt på Bytbil.com. Det förekommer att vi även använder vi oss av tidningsreklam.

Intressenter och potentiella köpare kan med fördel nå oss via telefon och mejl även utanför våra öppettider. Vi eftersträvar en god service med hög tillgänglighet genom flexibla arbets- och öppettider.

Under tiden objektet står hos oss under förmedlingsuppdrag kan fordonet vara avställt. Förutom din avställningsförsäkring täcks den även av våra försäkringar. För att du som säljare ska känna dig trygg behåller du även registreringsbeviset under hela förmedlingsprocessen.

5. Förmedling
Efter att vi annonserat ut ditt objekt börjar intressenter och potentiella köpare höra av sig till oss. De ringer, mejlar och besöker oss för ytterligare upplysningar, visning och provkörning. Under hela förmedlingsperioden utför vi regelbunden tillsyn och städning av ditt fordon. Köparen erbjuds förmånliga finansieringslösningar, garantier och extra trygghetspaket. Vi tar även emot vissa inbyten från köparen, om så önskas. Eventuellt inbyte påverkar inte din slutliga utbetalning, utan ger enbart intressenterna ökade möjligheter för att vilja och kunna köpa just ditt objekt.
Under hela perioden för förmedlingsuppdraget kan du sänka priset på ditt fordon. Kanske vill du påskynda försäljningen, eller har noterat att marknadspriset sjunkit och att intresset för ditt fordon således inte finns för det tidigare utgångspriset.

Ibland accepterar köparen priset direkt, och ibland lämnas bud. Om budet bedöms vara seriöst och rimligt, framför vi detta till ägaren. Det är ägaren som avgör frågan om prisjustering. När priset är accepterat av båda parter, bokar vi in leveransdag utifrån köparens önskemål.

6. Försäljning och avslut
Inför leveransen utför vi en avslutande inspektion för att säkerställa att skicket stämmer överens med tillhörande varudeklaration. På överenskommit leveransdatum hanterar vi hela affären; köparens betalning och anmälan om ägarbyte till Transportstyrelsen. Vi vägleder köparen genom tecknande av garanti- och köpeavtal, samt kontrakt för eventuella kreditlösningar som köparen önskat.
Tillsammans med köparen går vi gemensamt igenom fordonet utifrån gällande deklaration. Deklarationen undertecknas sedan köparen. Vi visar hur utrustningen fungerar och ger råd om hantering och skötsel. Därefter överlämnas nycklarna till den nyblivna ägaren.
Från försäljningssumman räknar vi av enligt avtalet överenskommen provision och kostnader för överenskomna och beställda arbeten på fordonet. Vi meddelar dig om den lyckade förmedlingen och får bekräftat att det på avtalet angivna kontonumret för utbetalningen fortfarande gäller. Vi utför därefter utbetalningen, och summan finns på uppdragsgivarens konto inom ett par dagar (samma dag om vi har samma bank). Vi skickar även specifikation över beloppen och utförda tjänster.
___________________________________________________________________

INFORMATION OCH VILLKOR

Kostnad
Ingen startavgift, uppställningsavgift eller andra dolda avgifter. Du kan avbryta försäljningen när som helst under förmedlingsprocessen, men då tillkommer kostnad för ”förmedlingspaket”; 3900 kr för husvagn och 4900 kr för husbil. Försäljningsavgift: 10 % av säljsumman (max 70 000kr), dock minst 30 000kr (husbil) och 25 000 kr (husvagn). Vi kan om aktuellt åtgärda brister på din husbil för att höja försäljningspriset.

Förberelselser inför förmedlingsuppdraget
Ägaren förbereder fordonet inför försäljning genom att tömma och iordningställa det enligt beskrivningen i avtalet. Tillhörande utrustning samlas i en låda och eventuellt tält läggs i bodelen. Därefter lämnar antingen du fordonet på överenskommen tid till Ivarssons Husbilscenter, eller så överlåter du uppdraget att hämta ditt fordon till oss. Om objektet kräver mer än normal tvätt och städ, kommer vi offerera denna kostnad.
När försäljningsobjektet lämnas in ska även tillhörande dokument såsom manualer, servicebok, garantibevis etc. Du lämnar också en kopia på registrerings-/ägarbeviset och behåller originalet tills affären är klar.

När allt är överenskommit så signerar du förmedlingsavtalet som anger försäljningspriset, uppdragets längd, eventuella beställda service- och reparationsåtgärder etc. Du kan alltid kontakta oss för att justera priset, eller avbryta förmedlingen, och endast betala de arbeten på fordonet som vi har överenskommit.
Under förmedlingstiden kan fordonet vara avställt, men ska som lägst ha en ”garageförsäkring” mot brand och skadegörelse.

Fordonskontroll och deklaration
När ägaren lämnar över fordonet till oss påbörjas deklarationen snarast möjligen, senast efterföljande arbetsdag. Flertalet komponenter och funktioner kontrolleras och skrivs in i varudeklarationen. I deklarationen anges också normala och acceptabla brister eller repor. Varudeklarationen ger ditt fordon en objektiv beskrivning och ligger till grund för vilken garanti som fordonet omfattas av.

Om någon avgörande brist eller fel upptäcks, som påverkar försäljningsmöjligheten, kontaktar vi dig som ägare med ett förslag på åtgärd samt offert för denna. Om du däremot väljer att inte åtgärda ett avgörande fel som krävs för varudeklarationen, kommer vi avbryta förmedlingsavtalet och begära att du ersätter oss kostnaden för genomförda kontroller i samband med varudeklarationen.

Efter godkända kontroller fotograferas objektet och en förteckning med information om fordonet upprättas. Protokoll från fuktmätning och gasoltryckning medföljer i samband med försäljning. Vid försäljning lämnas sex månaders garanti på fukttestet.

Vi eftersträvar att ha så detaljerade och pålitliga beskrivningar som möjligt av försäljningsobjekten så att det geografiska avståndet för kunder i norra delen av Sverige inte ska utgöra ett hinder – det är värt att åka många mil för att få det fordon man önskar sig!

Bra att veta
Avtalet är inte tidsbundet, så ni kan avsluta förmedlingen när som helst och ta tillbaka ert fordon, dock med en veckas varsel.
Oavsett vilken part som avbryter uppdraget, så tar vi endast betalt för de utförda och beställda arbeten, vars kostnader redan godkänts av ägaren. Vanligen betalar ägaren endast för vår obligatoriska och omfattande varudeklaration och dess inkluderade tester om inga andra servicearbeten beställts.

Vinster för säljaren
Du slipper allt krångel – det blir en enkel och smidig affär för dig där vi sköter 100% av det som försäljningen innebär.

Enkelt - när du lämnat ditt objekt till oss är det bara till att vänta på dina pengar!

Tryggt – Vi strävar efter god uppdatering till dig som säljare - i mån av tid och antal intressenter håller vi dig uppdaterad om eventuella inbokade visningar

Säkert - Ägaren behåller registreringsbevis hemma tills dess att affären är avslutad. När avtal med köparen är skrivet, garantin till köparen är tecknad, ägarbytet är registrerat hos Transportstyrelsen samt slutlikviden är överförd till Ivarssons Husbilscenter separata klientmedelskonto förs pengarna direkt över till dig som säljare.

Vinster för köparen
Vi erbjuder förmånlig finansiering via Santander Consumer Bank, som erbjuder bland de lägsta räntesatserna på marknaden. Köparen får också garanti; det är Ivarssons Husbilscenter som lämnar garantin till köparen. I enlighet med Konsumentköplagen lämnas minst 6 månaders garanti på sålt objekt. För köparens skull tar vi både husbil och husvagn i inbyte.

Vinster för oss
Provisionen är summan som går till oss. För övrigt leder förmedlingen till ökad ruljangs och omsättning för oss.